Gastroenteroloji ,sindirim sistemi kanalı dediğimiz yemek borusu,mide ,ince barsak,kalın barsak (kolon) ve makat bölgesi hastalıkları,karaciğer hastalıkları,safra kesesi ve yolu hastalıkları,pankreas hastalıkları ile karın duvarı hastalıklarını inceleyen, yani karın içi organlardan böbrekler hariç tüm organların hastalık ve tanı ve tedavisiyle ilgili bilim dalıdır. Gastroenteroloji Polikliniğimizde sindirim sistemi hastalıklarının tanısı, tedavisi ve takibi yapılmaktadır.

Tanı ve tedavi de başta :

Gastroskopi (Özofagogastroduodenoskopi ya da sadece gastroskopi de denilen üst endoskopi) ; endoskop adı verilen ve ucunda ışık ve kamera olan ince bükülebilir aletle sindirim sisteminin üst bölümünün yani yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağının (duodenum) iç yüzeyini inceleme işlemidir.

 • Sindirim kanalının üst bölümündeki bazı sorunları ortaya
 • Yemek borusu iltihabı (özofajit) veya mide iltihabı (gastrit)
 • Reflü hastalığı
 • Yemek borusu darlıkları
 • Barrett (yemek borusunda oluşan kansere ilerleyebilen durum)
 • Mide fıtığı
 • Ülser
 • Kanser
 • Kan kusma nedenini araştırmak
 • Karın ağrısı,  şişkinlik, yutma güçlüğü nedenini araştırmak
 • Helicobacter pylori enfeksiyonunu araştırmak
 • Mide ülserinin iyileştiğini kontrol etmek
 • Ameliyat sonrası mide ve oniki parmak barsağını kontrol etmek
 • Mide çıkışında engel olup olmadığını araştırmak
 • Yakıcı madde içenlerde yemek borusundaki acil hasarı araştırmak
 • Biyopsiler almak
 • Sindirim kanalındaki polipleri çıkarmak
 • Sindirim kanalında kanamaları (ülser veya varis nedenli) durdurmak
 • Yutulan yabancı cisimleri çıkarmak
 • Kansızlık nedeni araştırmak

Ayrıca tedavi edici olarak ;

 • Polipler çıkarılabilir (polipektomi) veya parça alınabilir (biyopsi)
 • Yemek borusu, mide ve oniki parmak barsağı darlıklarının balonla genişletilebilir bazı durumlarda dar kısma stent yerleştirilebilir.
 • Yemek borusunda takılan cisimler çıkarılabilir.
 • Ülser, kanser veya varislere bağlı kanamalar (skleroterapi, band ligasyonu) tedavi edilebilir.

Kolonosakopi: Kalın bağırsağın kolonoskop adı verilen ucunda ışık ve kamera bulunan bükülebilir bir tür endoskop aleti ile incelenmesi işlemidir. İşlem öncesinde bağırsakların boşaltılması gerekir.

 • Karın ağrısı araştırılması
 • Anemi nedeni araştırılması
 • Dışkıda kan olması nedeni araştırılması
 • Dışkılama değişiklikleri nedeni araştırılması
 • Kalın barsak kanseri araştırılması
 • Açıklanamayan kilo kaybı nedeni araştırılması

Ayrıca tedavi edeci olmak üzere:

 • Divertikül veya diğer lezyonlardan olan kanamaları durdurucu uygulamalar
 • Bazıları kanser öncüsü olabilen poliplerin çıkarılması
 • Darlıkların balonla genişletilmesi

 

Rektoskopi,  ERCP ve ultrason gibi tanı yöntemleri kullanılmaktadır.

Gastroenterolojik hastalıklardaki klinik belirti ve bulgulardan başlıcaları şunlardır:

 • Ağza acı – ekşi su gelmesi
 • Midede yanma, hazımsızlık
 • Safra kesesinde(karnın sağ üst kısmında) ağrı
 • Makattan kan gelmesi
 • Beslenme bozuklukları
 • Makatta ağrı ve şişlik
 • Kabızlık
 • Sarılık
 • Hepatit B
 • Hepatit C
 • İshal
 • Kusma
 • Bulantı
 • Karın ağrısı
 • Karın şişliği
 • Mideden ağıza doğru iman tahtası kemiğinin ardında yanma hissi

Tanı amaçlı yapılan işlemler:

 • Endoskopi (Uyutularak (sedasyon ile) yapılabilmektedir)
 • Kolonoskopi (Uyutularak (sedasyon ile) yapılabilmektedir)
 • Fleksibl Rektosigmoidoskopi (Uyutularak (sedasyon ile) yapılabilmektedir)
 • Bu işlemlerle ilgili her türlü biyopsiler
 • Ultrasonografi
 • Karaciğer İğne biyopsisi
 • İntra – abdominal lezyonlardan biyopsiler
 • Parasentez
 • ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatikografi)

Tedavi:

 • Endoskopik ve kolonoskopik polipektomi
 • Kanamalı hastalarda skleroterapi, klips uygulamaları
 • Endoskopik Bant Ligasyonu
 • Endoskopik Doku Yapıştırıcısı Uygulamaları
 • Yemek borusu, Mide ve kolon darlıklarında (Ör: Akalazya) stent ve balonla genişletme uygulamaları
Leave a reply