Psikiyatri

Sağlıklı olmak bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Bedenen sağlıklı olmak tam bir iyilik hali demek değildir. Teknolojik kentsel gelişimin insanların ruh sağlığını daha çok bozduğuna şahit olmaktayız. Toplumun gelişmişlik düzeyi arttıkça kaygılarda artarak ruh sağlığında olumsuz gelişmelere sebep olmaktadır. Böylece psikiyatrik hastalıklar en çok artan hastalıklar sınıflamasında bulunmaktadır.

Psikiyatri ünitemiz ruh sağlığı ve psikiyatrik desteğe ihtiyacı olan hastalara tıbbi tedavi ve psikoterapi uygulamaktadır.

 • Panik atak
 • Depresyon
 • Korkular
 • Kaygı bozuklukları
 • Halüsinasyon ve hezeyanlar
 • Yaşamdan zevk alamama, keyifsizlik
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Sosyal Fobi
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Sınav Kaygısı
 • Ergenlik Dönemi Sorunları
 • Konuşma Bozuklukları – Kekemelik ve diğer fonolojik bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği – Hiperaktivite Bozukluğu
 • Zekâ Geriliği ve Davranış Bozuklukları
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı
 • Somatoform Bozukluklar
 • Bipolar Bozukluk -Manik-Depresif Bozukluk-
 • Şizofreni
 • Demans – Bunama – Alzheimer –
 • Yeme Bozuklukları – Anoreksiya Nervoza, Bulimia Nervoza

Uzm. Dr. Nilgün Bal
21.08.2023

Doktorlarımız