HASTA VE HASTA YAKINLARININ SORUMLULUKLARI

08/05/2014 tarih ve 28994 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ maddesi 42/A’da yer alan hastanın sağlık hizmeti alırken uyması gereken kurallara göre hazırlanmıştır.

  1. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme:

1.1. Yakınmalarını,daha önce geçirdiği hastalıkları,gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri,eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığı ile ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.

  1. Hastane Kurallarına Uyma

2.1 Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.

  1. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma

3.1 Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.

  1. Sağlık Bakanlığı Düzenlemelerine Uyma

4.1 Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.

4.2 İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.

4.3 Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

4.4 Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında HASTA HAKLARI BİRİMİNE başvurur.