Biyokimya

Laboratuvarlar, günümüzde yalnızca test sonucu üretmeyen, klinik karar vermeyi destekleyen, hastalığın tanısı, gelişimi, hastalığın önlenmesi gibi çeşitli hizmetler veren bir bilim dalıdır.

Hizmet kalitemizi en üst düzeyde tutmak, en önemli önceleğimiz ve hedefimiz olmuştur. Bu bilinçle laboratuvarımızda, sonuçların tekrarlanabilirliği, doğruluğu, kalite kontrolü gibi kavramlar, iyi laboratuvar uygulamalarına dayalı olarak sağlanmaktadır

Biyokimya laboratuvarı, sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi, tanı, ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesinde biyolojik materyallerde (serum, plazma, dokular ve diğer vücut sıvıları), kimyasal ve moleküler biyolojik yöntemler ile analizlerin gerçekleştirilmesi, uygun analizler (testler) ile organ fonksiyonlarının incelenmesini, testlerin seçimi ve uygulamasını, sonuçların tıbbi yorumlarını, klinisyenler ile konsültasyon birlikteliği, bilimsel gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlayan ve laboratuvar tanıyı da içeren tıbba özgün laboratuvar bilimi kapsamında faaliyetlerini devam ettirmektedir.

BİYOKİMYASAL ANALİZLER

  • Hormon Analizleri
  • Metabolizma Analizleri
  • RIA Analizleri
  • İdrar Analizleri

Uzm. Dr. Muzaffer Arman
14.08.2023

Doktorlarımız