a. Yoğun bakım doktoru izni ile her gün saat 13:00-14:00 arası ziyaretçi alınmaktadır.
b. Yoğun bakım hastaları için Bilgi Alma saati ziyaret saatleri içerisinde yapılmaktadır.
Bu işlem hasta mahremiyeti açısından Yoğun bakım girişinde bulunan, hasta bilgilendirme alanında yapılır.
c. Ziyaretçiler, “Ziyaretçi politikası” ve “Hasta, refakatçi ve ziyaretçilerin uyması gereken genel kurallar” dışında aşağıdaki kurallara da uymak zorundadır:
a. Ziyaretçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
b. Hastayı 1.derece yakınları ziyaret edebilir.
c. Ziyaret; hemşire gözetiminde 5-7 dakika sürer. Ancak acil durumlarda bu süre kısalabilir.
d. 12 yaşından küçük çocukların hastayı ziyaret etmesi yasaktır.
e. Hasta ziyaretine girerken temiz galoş giyilir.
f. Ziyaretçiler Yoğun bakım ünitesine girmeden önce ve çıkarken el dezenfeksiyonunu hemşire direktiflerine uygun şekilde yaparlar.
g. Hastalarla fiziksel temasta bulunulmaz.
h. Telefon veya başka bir cihazla hasta ve yoğun bakım görüntüleri alınmaz.
i. Yiyecek içecek getirilmez.