Epilepsi (sara) tanısında kullanılan  ve beyin dalgalarını ölçen EEG,  nöroloji doktoru tarafından okunmakta ve rapor edilmektedir.