Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümü, solunum yolları ile ilişkili hastalıklar, allerjik hastalıklar, uykuda solunum bozuklukları ve tüberküloz tanı, takip ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.

Solunum sistemini tutan herhangi bir hastalık, akciğer fonksiyonlarını bozarak, hırıltılı solunum, horlama, öksürük, balgam, ağızdan öksürükle kan gelmesi, göğüs ve yan ağrısı, sırt ve omuz ağrısı, kilo kaybı, halsizlik, iştahsızlık, gece terlemesi ve ateş gibi şikayetlere sebep olabilmektedir.

 

Hastanemiz göğüs hastalıkları polikliniğimizde : poliklinik ve yatarak tedavi ünitelerinde modern tıbbın tüm olanaklarını kullanarak hizmet vermektedir. Polikliniğe başvuran hastalar; göğüs hastalıkları ve eşlik etmesi olası hastalıklar yönünden  değerlendirilerek, tedavileri planlanmaktadır.

Göğüs hastalıkları polikliniğimizde ;

  • Akciğer kanseri tanı ve tedavisi
  • Allerjik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisi
  • Obstrüktif akciğer hastalıkları (astım, KOAH, bronşektazi) tanı ve tedavisi
  • Kronik öksürükler
  • Pnömoni (zatürre)
  • Plörezi (akciğer zarında sıvı birikmesi)
  • Sarkoidoz (Tüm doku ve organları tutabilen ve nedeni tam olarak bilinmeyen, sistemik bir hastalıktır)
  • Pnomotoraks (akciğerin sönmesi)
  • Pulmoner Emboli (akciğer embolisi)

Uzm. Dr. Ahmet İbrahim GÜNGÖR
14.08.2023

Doktorlarımız