X-Isınına duyarlı filmin kaset içerisine yerleştirilerek, hastanın röntgeninin çekilmesi ve daha sonra kaset içerisinde pozlandırılan filmin, karanlık oda ortamında banyo edilerek, tab edilmesidir. Bu yöntem kendi içerisinde zamanla gelişme göstermiş olup röntgen cihazlarında Automatic Exposure Control (AEC) denetiminin ve otomatik film banyo makinelerinin kullanıma başlanması ile hastanın röntgen filminin çekimlerinde ve filmin tab edilmesinde önemli ölçüde kalite artısı ve zaman tasarrufu sağlanmış, bu sayede hastaya uygulanan X-Isın dozu miktarı da önemli ölçüde azalmıştır. İstenen görüntü kalitesinin sağlanabilmesi için çekim tekrarı gerekliliği azalmaya başlamış ancak tamamen ortadan kalkmamıştır. Tüm süreç dikkate alındığında bir hastanın bir tetkiki için yaklaşık 5 dakika süre gerekmektedir.

Röntgen cihazlarında bir sonraki adım CR (Computed Radiology) yönteminin kullanılmaya başlanmasıdır. Bu yöntemde, kaset ve X-Isınına duyarlı film ve bu filmin banyo edilmesi yerine, X-Isınına duyarlı bir çeşit hafıza birimi, kaset seklinde hazırlanarak röntgen cihazlarındaki film kasetlerinin yerini almıştır. Kasete film konulması ve filmin banyo edilmesi uygulaması ortadan kalkmakla birlikte; her kaset boyutuna uygun ölçüde hafıza kasetleri gerekliliği ortaya çıkmıştır. Üstelik çalışmaların hızlı yürütülebilmesi için hasta yoğunluğunun gerektirdiği ölçüde aynı tipteki hafıza kasetlerinin birden fazla bulundurulması da gereklidir. Diğer taraftan; hastanın röntgen çekiminin ardından, hafıza kasetlerine alınan görüntü bilgisinin, bir kaset okuyucusuna yüklenerek islenmesi ve bilgisayara aktarılması gerekmektedir. Bu uygulamanın ardından, hafıza kasetindeki mevcut bilgi silinerek, hafıza kaseti tekrar kullanılabilir hale getirilmektedir.

Hastanemizde CR Yöntemi ile kullanılmaktadır.