a. Yoğun bakım doktor izni ile her gün saat 10:30-11:00 arası ziyaretçi alınmaktadır.
Emzirme Saati ise 12:00 olarak belirlenmiştir.
b. Yoğun bakım hastaları için Bilgi Alma saati ziyaret saatleri içerisinde yapılmaktadır.
Bu işlem hasta mahremiyeti açısından Yoğun bakım girişinde bulunan, hasta bilgilendirme alanında yapılır.
c. Ziyaretçiler, “Ziyaretçi politikası” ve “Hasta, refakatçi ve ziyaretçilerin uyması gereken genel kurallar” dışında aşağıdaki kurallara da uymak zorundadır
a. Hekimi tarafından bebeğinizi beslemeniz uygun görülür ise, yoğun bakımda hemşirenizin gözetiminde bebeğinizin beslenme sürecine katılabilirsiniz.
b. Ziyaretçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
c. Hastayı 1.derece yakınları ziyaret edebilir.
d. Ziyaret; hemşire gözetiminde 5-7 dakika sürer. Ancak acil durumlarda bu süre kısalabilir.
e. 12 yaşından küçük çocukların hastayı ziyaret etmesi yasaktır.
f. Hasta ziyaretine girerken temiz galoş giyilir.
g. Ziyaretçiler Yoğun bakım ünitesine girmeden önce ve çıkarken el dezenfeksiyonunu hemşire direktiflerine uygun şekilde yaparlar.
h. Hastalarla fiziksel temasta bulunulmaz.
i. Telefon veya başka bir cihazla hasta ve yoğun bakım görüntüleri alınmaz.
j. Yiyecek içecek getirilmez.