Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Enfeksiyon Hastalıkları, mikroorganizmalar (bakteri, virüs, parazit) tarafından vücudumuzda meydana getirilen, hem ülkemizde hem de tüm dünya ülkelerinde en sık görülen hastalıklar grubunu oluşturur.

Enfeksiyon hastalıkları, vücudumuzun herhangi bir bölgesinde veya herhangi bir organımızda bakteri ve virüslerin yol açtığı hastalıklarla ilgilenmektedir.

Gripten menenjite, idrar yolu enfeksiyonlarından hepatitlere, ishaller, besin zehirlenmeleri ve parazit hastalıklarına kadar çok geniş bir hastalık gurubu enfeksiyon hastalıklarının alanına girmektedir. Ayrıca yüksek ateşle seyreden enfeksiyon dışı hastalıkların da ayrım ve değerlendirilmeleri daha sonra hastaların ilgili bölümlere yönlendirilmeleri de enfeksiyon hastalıkları biriminin işlerindendir.

Tanı yöntemlerindeki ilerlemeler ve yeni antimikrobiyal ilaçların kullanımı sonucunda birçok enfeksiyon hastalığı teşhis ve tedavi edilebilmektedir.

Enfeksiyon Hastalıkları birimi aynı zamanda hastane enfeksiyonlarını kontrol etmek, izlemek, bu enfeksiyonları en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmakta; hasta, hasta yakınları ve ilgili personele bu konuda eğitimler vermektedir. Enfeksiyon kontrol çalışmalarında antibiyotiklerin bilinçli, uygun ve etkin kullanılması da ayrı bir yer tutmaktadır.

Enfeksiyon hastalıkları kliniklerinde:

  • Ateşle seyreden hastalıklar,
  • Grip ve soğuk algınlığı
  • Sarılık, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, AIDS (HIV) ve diğer viral hastalıklar,
  • Tifo, bruselloz, ishal, besin zehirlenmesi,
  • Döküntülü hastalıklar,
  • Kemik – eklem ve deri – yumuşak doku enfeksiyonları,
  • Paraziter hastalıklar,
  • Sistemik mantar enfeksiyonları,
  • Tüberküloz, menenjit gibi bulaşıcı hastalıklar

takip ve tedavileri yapılmaktadır.

Uzm. Dr. Abdurrezzak ATA
11.08.2023

Doktorlarımız