• Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonu sağlar. 
  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder. 
  • Öz değerlendirmeleri yönetir. 
  • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir. 
  • Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetir. 
  • Hasta deneyimi ve çalışan geri bildirim anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmalarının yapılması gibi) yönetir. 
  • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar. 
  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir. 
  • Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.