DEĞERLERİMİZ

 • Etik
 • Güvenilirlik
 • Yenilikleri Takip Etme
 • Sorumluluk
 • Ekip Ruhu
 • Duyarlılık
 • Vicdan

KURUMSAL AMAÇ ve HEDEFLER

 • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
 • Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle uygun alanlara taşınmasını sağlamak.
 • Hastanemizdeki hasta bekleme alanlarının hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde belirlenmesi ve oturma gruplarının bu alanlara konulmasını sağlamak.
 • Hastanemizde toplam kalite çalışmalarını geliştirmek.
 • Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak.
 • Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek.
 • Çevre sağlığını koruyacak şekilde düzenlemeler yapmak.
 • Hastanemiz binasında gerektiğinde tamirat ve tadilatları yapmak.
 • Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.
 • Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.
 • İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personellerinin çalışma akışını düzenlemek.
 • Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.
 • Sağlık çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmek.
 • Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek