Radyoloji bölümümüzde, ileri teknolojiye sahip radyolojik görüntüleme cihazlarımız ve personelimiz ile hizmet vermekteyiz. Birimimizde diagnostik (tanısal) ve girişimsel radyolojik işlemler yapmaktayız. Radyoloji bölümümüz, doktorlarımızın tanı ve tedavi takibi için talep ettikleri radyolojik görüntülemeleri karşılayabilecek donanıma sahiptir.

Dijital radyoloji ve arşivleme sistemimiz PACS sayesinde, yapılan tüm incelemelere hastanenin her yerinden hızla ulaşılabilmektedir. Hastanemizde kullanılan bu altyapı; röntgen, Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (AÇIK MR) ve Mamografi çekimlerinin doktorlarımız tarafından çok daha kısa sürede görüntülenip, değerlendirilebilmesine olanak sağlamaktadır.

Dijital teknoloji ile çalışan sistemlerden elde edilen dijital görüntüler, yine dijital ortamda arşivlenmektedir. Konvansiyonel yöntemlerde elde edilen görüntülere göre daha detaylı, inceleme süresi daha kısa, tanıda daha yeterli görüntüler elde edilebilmektedir. Bu görüntüler özel iş istasyonlarında radyoloji uzmanı doktorumuz tarafından incelenmekte ve raporlanmaktadır.

Radyoloji bölümünde olan cihazlarımız:

Direkt radyografi sistemleri + CR teknolojisi,

Mammografi

Ultrasonografi + Renkli Doppler Ultrasonografi,

Multi Dedektör Bilgisayarlı Tomografi (2 kesit),

Magnetik Rezonans Görüntüleme (açık MR cihazı),

PACS (Görüntü arşivleme ve iletişim sistemi).

Direkt radyolojik incelemeler:

Tüm direkt grafiler, CR sistemler ile dijital olarak elde edilmektedir. Her türlü rutin direkt grafiler yapılmaktadır. Ayrıca hastanedeki yatan hastalarımıza gerekli görülen durumlarda portable radyografi hizmeti verilmektedir.

Mammografi incelemeleri;

Meme görüntülemesinde mammografi, meme hastalıklarının teşhisinde ve meme kanseri taramasında temel tanı yöntemidir. Ayrıca mammografi ile birlikte meme ultrasonu, memenin görüntülenmesinde kullanılan temel cihazlar olup her iki yöntemin birlikte kullanılması tanı değerini arttırmaktadır. Meme kanseri, yaklaşık olarak her on kadından birinin, yaşamı boyunca herhangi bir aşamada karşısına çıkacak kadar sıktır.

Henüz hastanın veya onu muayene eden doktorun eline bir kitle-şişlik gelmediği erken dönemde bile, mammografi, kanserin bazı erken bulgularını gösterebilmektedir. Bazı gelişmiş Kuzey Avrupa ülkeleri, Amerika ve Kanada’da, 1960’lardan beri süren çalışmalarda, mammografi taramalarıyla, meme kanserinden ölüm oranları yaklaşık olarak %30 azaltılabilmiştir.

 

Ultrasonografi ve Renkl Doppler Ultrasonografi incelemeleri

Gelişmiş ultrasonografi cihazlarının sahip olduğu yüksek çözünürlük, görüntü kalitesinin mükemmeliyeti tanısal kolaylık sağlamaktadır. Yenilenen ultrasonografi cihazlarımızla, özel olarak hazırlanmış odalarda hizmet vermekteyiz. Bölümümüzde tüm ultrasonografi incelemeler ve ultrasonografi eşliğinde girişimsel yöntemler uygulanmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi İncelemeleri

Hastanemizde 2 kesitli “Multi Dedektör BT” cihazı kullanılmaktadır. Bu sistemle çok kısa sürede, çok ince kesitlerle geniş vücut alanları çok daha yüksek çözünürlükte incelenebilmekte ve böylece tüm toraks ve batın tetkikleri tek nefes tutma süresinde tamamlanabilmektedir.
Cihazımız: Siemens Spirit

Manyetik Rezonans Görüntüleme ( MRG )

MRG sistemimizde açık MR cihazı ile hizmet vermekteyiz. Özellikle kapalı MR cihazına giremeyen hastalarımız için tercih nedenidir. Her bölge için yeterli ve özel coil’ler ve programlarla donanmış bu cihazla rutin MR çekimleri, kontrastlı/ kontrastsız Batın MR incelemeleri, MR kolanjiografi ve bazı MR anjiografik incelemeler yapılmaktadır. :
Cihazımız: Siemens Magnetom Concerto

Leave a reply