Vücudumuzda ağ şeklinde olan periferik sinir denilen sinir ağının sinir ölçümü (elektriksel aktivitesi) yapılabilmekte nöroloji uzmanı tarafından yapılmakta ve raporlanmaktadır. Ülkemizde özellikle bayanlarda çok sık görülen karpal tünel  hastalığı gibi sinir sıkışmalarının tanısında çok önemli rol almaktadır.

Leave a reply