Koroner arter hastalıklarının erken tanısında önemli bir tanı aracı olan eforlu EKG yapılmakta ve kardiyoloji uzmanı tarafından raporlanmaktadır.

Leave a reply