Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı
Bel fıtığı omurganın en sık görülen hastalığıdır. Bireylerin yaklaşık %80 i yaşamları boyunca en
az bir kez bel ağrısı çekiyor. Bel fıtığı hastalarında sadece % 3-4 ünün tedavisi ameliyatla
yapılmaktadır.
Bel fıtığı ameliyatları yıllardır açık sistem ile yapılamakta idi. Gelişen mikro cerrahi girişimler fıtık
ameliyatlarında da kullanılmaya başlayarak bir alternatif oluşturarak hastaların daha erken
iyileşmelerine imkan sunmuştur. Son dönemde ise yüksek teknoloji gerektiren tam endoskopik
diskektomi adı verilen kapalı bel fıtığı ameliyatları süreçleri daha da kısaltarak hastalara ciddi
avantajlar sunmaktadır.

Tam Kapalı Bel Fıtığı Ameliyatı
Kapalı bel fıtığı ameliyatları ikiye ayrılmaktadır endoskop destekli ameliyatlar ve tam endoskopik
ameliyatlar. Hastanemizde tam kapalı endoskopik yöntem uygulanmaktadır. Tam kapalı
endoskopik yöntemde bel fıtığı bölgesine kamera sitemi ile ulaşılarak müdahale edilir. Bu
yöntemde anahtar deliği genişliğinde yaklaşık 5 mm olan endoskop sistemleri kullanılır.
Tam endoskopik disk ameliyatının, bel fıtığı nedeniyle ameliyat olması gereken birçok
hastalaya uygulanabilir. Kapalı bel fıtığı ameliyatlarında çok küçük bir kesi ile yapıldığından
daha az doku travması ve kan kaybı olmaktadır. Bu yöntemde ameliyat sahasında yapışıklık
olmaması, kilolu hastalarda cerrahi yaklaşım kolaylığı sağlamaktadır. Ameliyat sonrası ağrının
çok az olması ve daha kısa iyileşme ve kısa sürede işe dönüş olmaktadır.
Bu ameliyatlar ancak deneyimli ve gerekli eğitimlerden geçmiş cerrahlar tarafından ve bu
konuda yeterli donanıma ve cerrahi ekibe sahip hastanelerde gerçekleştirilir. Genellikle spinal
anestezi veya lokal anestezi tercih edilir. Böylelikle genel anestezi risklerinden uzaklaşılır.
Hastanede yatış süresi oldukça kısadır. Hastalar genelde üç saat sonra ayağa kalkabilmekte
aynı gün içinde taburcu olabilmektedir. Birkaç gün içinde de rahatlıkla normal hayata
dönebilmektedir.