Ünvanı (Branşı) : Çocuk Cerrahisi
Doğum Tarihi : 26.01.1967
Doğum Yeri : İskenderun
Üniversite – Yılı : Çukurova Üniversitesi (1984-1990)
İhtisas : İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları : Yenidoğan Cerrahisi, Laparoskopik Cerrahi, Pediatrik Üroloji (Hipospadias, Mesane, böbrek üreter operasyonları), Pediatrik Göğüs Cerrahisi, Pediatrik Onkolojik Cerrahi
Dil Becerileri : İngilizce, Almanca
Hobi : Tiyatro, Resim, Bağlama
e-Posta : mmelek44@yahoo.com

GÖREVLER

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Asistan Dr  Dr Behçet Uz Çocuk Hastanesi – Çocuk Cerrahisi Kliniği 1992-1998
Uzman Dr  Manisa Moris Şinasi Çocuk Hastanesi – Çocuk Cerrahisi Kliniği 1998-2000
Uzman Dr  Bolu İzzet Baysal Çocuk Hastanesi – Çocuk Cerrahisi Kliniği 2000-2005
Yardımcı Doçent Dr  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 2005-2013
Doçent Dr Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 2013-2017

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları : Çocukluk Çağında Koroziv Madde Alımının Değerlendirilmesi.

(YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Arş. Görevlisi Dr Burhan BEGER’in Uzmanlık Tezi-Van 2011)

 

İDARİ GÖREVLER:

-Yüzüncü Yıl Ünviversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı (2005-2017)

-Yüzüncü Yıl Ünviversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcılığı (2007-2009)

-Bolu Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2005)

-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği (VÜNİDER) Yönetim Kurulu Üyeliği

-Van-Hakkari Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeliği (2016-2017)

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:

-Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Üyeliği

-Türkiye Çocuk Cerrrahisi Dergisi Doğu Anadolu Temsilcisi ve Danışma Kurulu Üyeliği

-Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği

-World Journal of Hepatology Danışma Kurulu Üyeliği

 

EĞİTİCİ VE UYGULAYICI SERTİFİKALARI

Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcısı Sertifikası (27-29 Kasım 2002, TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Bolu)

Travma ve Resüsitasyon Kursu Eğitmen Sertifikası (16-19 Eylül 2008,Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Van)

Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu Sertifikası (25-27 Haziran 2007, İnönü Üniversitesi, Malatya)

Çocuklarda Enteral ve Parenteral Beslenme Sempozyumu (30 Eylül 2009, Malatya)

Üriner Taş İleri Kurs Belgesi ( 21 Eylül 2010, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Antalya)

Temel Endoskopi ve Endoskopik Cerrahi Kursu (Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Ankara)

Klinik Araştırma Eğitim Programı (22 Ekim 2011, TC sağlık Bakanlığı-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Pfizer, Van)

 

ÖDÜLLER :

“Relationship of antioxidant enzyme activities with myelomeningocele (M. Arslan, M. Melek, H. Demir, M. Eseoglu, B.O. Gudu, İ Demir, Ç Çetin)

22-25 Eylül 2011 tarihinde Çeşme/İZMİR’de yapılan Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VII. Bilimsel Kongresinde “En iyi 10 bildiri” ödülüne layık görülmüştür.

 

Mesleki Özel İlgi Alanları

Yenidoğan Cerrahisi

Enürezis Nokturna (Gece uykuda idrar kaçırma)

Kabızlık

Çocuk Ürolojisi (Hipospadias, Epispadias, Vezikoüreteral Reflü (VUR), Böbrek-üreter-mesane hastalıkları)

Laparoskopik-Endoskopik Cerrahi

Konjenital Aganglionik Megakolon(Hirschsprung Hastalığı)

 

BİLİMSEL ESERLER

 

ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 1. 1. Melek, H. Demir, S. Bilici, B. Beger, U. Çobanoğlu, İ. Meral, S. Keskin, E. Ömen, “Oxidative stress and antioxidant enzyme activities in newborns with oesophageal atresia and their mothers“, The Journal of International Medical Research (ISI) , 249-257 pp., 2012
 2. 2. Etensel B, Temir G, Karkiner A, Melek M, Edirne Y, Karaca I, Mir E, “Atresia of the colon“, Journal of Pediatric Surgery (ISI) , 1258-1268 pp., 2005
 3. M. Melek, H. Demir, E. Kırımi, İ. Meral, S. Keskin, “Catalase and carbonic anhydrase enzyme activities, and some mineral-heavy metal concentrations in newborns with congenital anomalies“, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (ISI) , 405-412 pp., 2011 , DOI: 10.5336/medsci.2009-15429
 4. M. Melek, Y. Edirne, T. Edirne, B. Etensel, İ. Karaca, S. Aktas, G. Kirkali, H. Demir, “Parameters of Some of Biochemistry on Ischemia-Reperfusion Injury in Newborn Rat Intestine“, Asian Journal of Chemistry (ISI) , 569-576 pp., 2010
 5. U. Cobanoglu, M. Melek, Y. Edirne, “Autologous blood pleurodesis: A good choice in patients with persistent air leak“, Annals of Thoracic Medicine (ISI) , 182-186 pp., 2009
 6. C. Günsar, M. Melek, İ. Karaca, A. Sencan ,E. Mir, R. Ortaç, O. Canan, “The biochemical and histopathological effects of ursodeoxycholic acid and metronidazole on total parenteral nutrition-associated hepatic dysfunction: an experimental study“, Hepatogastroenterology (ISI) , 497-500 pp., 2002
 7. U. Cobanoglu, M. Melek, Y. Edirne, “Chest radiography diagnosis of pulmonary contusion is associated with increased morbidity and mortality“, Indian Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery , 24–9 pp., 2010
 8. A.F. Öner, A. Kaya, Temel, M.Melek, K. Karaman, S. Epçaçan, B. Beger, H. Ayhan, “Dissemine intravasküler koagulasyonlu bir hastada yüzeyel Ankaferd Blood Stopper© kullanımı: bir olgu sunumu“, Türk Pediatri Arşivi (Turkish Archives of Pediatrics) (ISI) , 63-65 pp., 2010
 9. M. Melek, Y.E. Edirne, “Two cases of duodenal obstruction due to a congenital web“, World Journal of Gastroenterology (ISI) , 1305-1307 pp., 2008
 10. U. Çobanoğlu, M. Can, M. Melek, “Turban pin aspirations in children in eastern anatolia“, Indian Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery , 20–23 pp., 2010
 11. U. Çobanoğlu, M. Can, İ. Birincioğlu, Y. Edirne, M. Melek, “Çocukta Geç Farkedilen Çivi Aspirasyonu: Olgu sunumu (Late recognized nail aspiration in a child: case report)”, Ulusal Travma Dergisi (ISI) , 470-472 pp., 2011 , DOI: 10.5505/tjtes.2011-63308
 12. 12. Can, H. Yildirimcan, O. Ozkalipci, M. Melek, Y. Edirne, U. Bicer, H.B. Uner, “Landmine associated injuries in children in Turkey“, Journal of Forensic and Legal Medicine , 464–468 pp., 2009 , DOI: 10.1016/j.jflm.2009-07.017
 13. M. Melek, Y. Edirne, B. Beger, M. Cetin, “Megacystis-Microcolon-Intestinal Hypoperistalsis Syndrome: A Case Report“, Gastroenterology Research and Practice , 3 pages pp., 2009 , DOI: 10.1155/2009-282753
 14. M. Melek, Y. Edirne, U. Çobanoğlu, A. Ceylan, M. Can, “An analysis of corrosive substance ingestion of children in eastern Turkey“, Eastern Journal of Medicine ; , 1-6 pp., 2008
 15. U. Çobanoğlu, M. Melek, Y. Edirne, D. Mergan, “Removal of chest tubes: a prospective randomized study (Göğüs tüpü ekme yöntemleri: randomize prospektif bir çalışma)”, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (ISI), 593-597 pp., 2011 , DOI: 10.5606/tgkdc. dergisi.2011.092
 16. S. Bilici, T. Sekmenli, M. Göksu, M. Melek, V. Avcı, “Mean Platelet volume in diagnosis of acute appendicitis in children“, African Health Sciences , 327-432 pp., 2011
 17. U. Çobanoğlu, F. Sayır, S. Bilici, M. Melek, “Comparison of the methods of fibrinolysis by tube thoracostomy and thoracoscop decortication in children with stage II and III empyema: a prospective randomized study“, Pediatric Reports , e29 pp., 2011 , DOI: 10.4081/pr.2011.e29
 18. M. Melek, B. Beger, M. Şimşek, S. Epçaçan, M. Kösem, Y. Edirne, “Polyarteritis nodosa with perforation of the cecum (Letter to the Editor)“, The Turkish Journal of Gastroenterology (ISI), 188-189 pp., 2012 , DOI: 10.4318/tig.2012.0351
 19. U. Çobanoğlu, Ö. Hız, M. Melek, Y. Edirne, “Is muscle-sparing thoracotomy advantageous? (Kas koruyucu torakotomi avantajlı mı?)”, Turk Gogus Kalp Dama (ISI) , 43-48 pp., 2011
 20. M. Melek, U. Çobanoğlu, “A New Technique in Primary Repair of Congenital Esophageal Atresia Preventing Anastomotic Stricture Formation and Describing the Opening Condition of Blind Pouch: Plus (“+”) Incision“, Gastroenterology Research and Practice (ISI) , 4 pages pp., 2011 , DOI: 10.1155/2011-527323
 21. M. Melek, U. Cobanoglu, S. Bilici, B. Beger, B.S. Kızılyıldız, Y. Melek, “Managment and treatment of foreign bodies ingestion in childhood“, Eastern Journal of Medicine , 194-198 pp., 2011
 22. U. Çobanoğlu, M. Melek, “Çocukluk Çağında Düşmeye Bağlı Toraks Travmaları ( Chest Traumas due to Fall in Childhood)”, Journal of Clinical and Analytical Medicine , 11-15 pp., 2011 , DOI: 10.4328/JCAM.304
 23. U. Çobanoğlu, M. Melek, F. Sayır, D. Mergan, “Çocukluk Çağında Bisiklet Kazalarına Bağlı Toraks Travmaları (Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood)”, Journal of Clinical and Analytical Medicine , 34-38 pp., 2011 , DOI: 10.4328/JCAM.332
 24. U. Cobanoglu, F. Sayır, A. Şehitoğlu, S. Bilici, M. Melek, “Therapeutic strategies for complications secondary to hydatid cyst rupture.“, International Journal of Clinical and Experimental Medicine , 220-226 pp., 2011
 25. S. Bilici, M. Güneş, M. Göksu, M. Melek, N. Pirinçci, “Undescended testis accompanying congenital spigelian hernia: Is it a reason, a result, or a new snydrome?“, European Journal of Pediatric Surgery , 1-6 pp., 2012 , DOI: 10.1055/s-0032-1308702
 26. S. Bilici, M. Göksu, M. Melek, F. Sayır, M. Şimşek, “Borchardt triadı: Akut gastrik volvulusun beliritisi (Borchardt Triade: A Symptom of Acute Gastric Volvulus)”, Journal of Clinical and Analytical Medicine , (Online Published 27.10. 2011- 1-3 pp, DOI: 10.4328/JCAM.821
 27. M. Arslan, M. Melek, H. Demir, M. Eseoglu, B.O. Gudu, İ Demir, Ç Çetin, “Relationship of antioxidant enzyme activities with myelomeningocele“, Turkish Neurosurgery (ISI), 300-304 pp, 2012, DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.5177-11.1
 28. S. Bilici, C. Akgün, M. Melek, E. Peker, S. Akbayram, G. Bulut, M. Doğan, “Acute appendicitis in two children with Henoch-Schönlein purpura“, Pediatrics and International Child Health (ISI) 244-245 pp., 2012, DOI: 10.1179/2046905512Y.0000000005
 29. S. Bilici, M. Göksu, M. Melek, C. Akgün, B. Beger, V. Avcı, “A huge pelvic mass in a 14-year-old adolescent with isolated fallopian tube torsion”, Eastern Journal of Medicine , 88-90 pp., 2012
 30. F. Sayır, U. Çobanoğlu, S. Bilici, M. Melek, D. Mergan, “Diaphragmatic herniation diagnosed at a late stage:an evaluation of eight cases (Son evrede tanılanan diyafragmatik herniasyon: Sekiz olgu değerlendirmesi)”, Turk Gogus Kalp Dama (ISI) 300-306 pp., 2012
 31. 31. U. Çobanoğlu, Melek, V. Kara, D. Mergan, “Isolated Hemothorax following Thoracic Trauma: Analysis of 57 Cases (Toraks Travmasına Bağlı İzole Hemotoraks: 57 Olgunun Analizi)” Journal of Clinical and Analytical Medicine , (Online Published 02.01.2011- 1-5 pp, DOI: 10.4328/JCAM.520
 32. U. Çobanoğlu, F. Sayır, M. Melek, D. Mergan, F. Selvi, “A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases (Yüzyedi Spontan Pnömotoraks Olgusunda Klinik Deneyimimiz)” Journal of Clinical and Analytical Medicine , 54-58 pp., 2011, DOI: 10.4328/JCAM.359
 33. Oğuz Tuncer; MehmetMelek; Erdal Peker; Sultan Kaba; Nihat Demir; Keziban Bulan. Idiopathic Neonatal Colonic Perforation. In: Journal of Neonatal Surgery, Vol 3, Iss 1 (2014)
 34. Karaman E, Beger B, Çetin O, Melek M, Karaman Y. Ovarian Torsion in the Normal Ovary: A Diagnostic Challenge in Postmenarchal Adolescent Girls in the Emergency Department. Med Sci Monit. 2017 Mar 15;23:1312-1316.
 35. Melek, Mehmet; Demir, Halit; Celikezen, Fatih Caglar; Ceylan, Nesrin; Bilici, Salim; Agengin, Kemal; Alkis, Ismet; Cobanoglu, Ufuk; Gur, Tugba; Demir, Canan; Demir, Nihat. Some mineral, trace element and heavy metal concentrations in newborns with esophageal atresia and their mothers. Medical Science and Discovery; Vol 1, No 4 (2014): 109-14.
 36. Yavuz, Alpaslan; MelekMehmet; Dündar, İlyas; Alagöz, Sümeyra Demirkol; Durmaz, Fatma; Imaging Findings of Rapunzel Syndrome Including Sonography. WFUMB 2017 TaipeiUltrasound in Medicine & Biology. 2017, 43 Supplement 1:S229-S230 Supplement 1 Language: English. DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2017.08.1798

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 1. Y. Edirne, M. Melek , B. Beger, “Çocuklarda İnvajinasyon: 26 Olgunun Gözden Geçirilmesi“, Van Tıp Dergisi , 81-86 pp., 2008
 2. U. Çobanoğlu, Y. Edirne, C. Akgün, M. Melek, “Tekrarlayan pnömoni ve öksürük etiyolojisinde yabancı cisim aspirasyonu düşünülen çocuk olguların tanı ve tedavisinde bronkoskopinin değeri“, Türk Toraks Dergisi , 146-150 pp., 2008
 3. A. Ceylan, O. Tuncer, M. Melek, C. Akgün, F. Gülmehmet, Ö. Erden, “Van bölgesindeki çocuklarda cinsel istismar“, Van Tıp Dergisi , 131-134 pp., 2009
 4. 4. Melek, U. Çobanoğlu, “Çocukluk çağı göğüs travmaları ve hemotoraks (Derleme)“, Van Tıp Dergisi , 147-150 pp., 2009
 5. U. Cobanoglu, M. Melek, Y. Edirne, “Toraks Travması Dışı Nedenlerle Meydana Gelen Pnömomediastinum Olguları (Pneumomediastinum Cases Due to Non-traumatic Reasons)”, Solunum Dergisi , 66-74 pp., 2009
 6. M. Melek, Y. Edirne, B. Beger, M. Çetin, “Periton diyalizi komplikasyonu olarak over arteri yaralanması“, Türkiye Çocuk Cerrahisi Dergisi , 89-93 pp., 2009
 7. S. Bilici, M. Göksu, M. Melek, S. Akbayram, V. Avci, “Çekum yerleşimli Burkitt lenfomasına bağlı kronik invajinasyon“, Çocuk Cerrahisi Dergisi , 148-151 pp., 2009
 8. M. Kurdoğlu, M. Melek, Y. E. Edirne, Z. Küçükaydın, R. Yıldızhan, E. Adalı, A. Kolusarı, M. Kamacı, “Duodenal atrezinin prenatal ultrasonografik tanısı“, Van Tıp Dergisi , 16-18 pp., 2010
 9. M. Melek, Y. Edirne, B. Beger, A. Kaya, M. Çetin, M. Gündoğdu, “Yenidoğanda Mekanik Ventilasyona Bağlı İyatrojenik Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu“, Van Tıp Dergisi , 106-109 pp., 2011
 10. M. Melek, S. Avcu, S. Bilici, M. Göksu, U. Çobanoğlu, “Çocuk hastada dalak kist hidatiğinin perkütan drenajla tedavisi“, Çocuk Cerrahisi Dergisi , 97-100 pp., 2011
 11. A. Ceylan, S. Epçaçan, M. Melek, O. Tuncer, B. Beger, M. Göksu, “Çocukluk Çağında Peritoneal Diyaliz“, Van Tıp Dergisi , 8-12 pp., 2012
 12. S. Bilici, M. Melek, M. Göksu, N. Ceylan, M. Şimşek, “Çocuklarda nadir bir akut batın nedeni: Meckel divertikülünün aksiyal torsiyonu ve fibröz banda bağlı internal herni“, Van Tıp Dergisi , 205-207 pp., 2011
 13. F. Aktar, A. Kaya, M. Açıkgöz, M. Okur, M. S. Bektaş, B. Beger, M. Melek, “Karın Ağrısı İle Gelen Duodenum Duplikasyon Kisti: Bir Olgu Sunumu“, Van Tıp Dergisi , 37-39 pp., 2013
 14. Kaan Demirören; Ahmet Cumhur Dülger; Şehmus Ölmez Veli Avci; Salim Bilici; MehmetMelek; Halit Pulat; Flexible endoscopic procedure in children with foreign bodies in their upper gastrointestinal system.Dicle Medical Journal , Vol 41, Iss 1, Pp 205-209 (2014); Dicle Üniversitesi, 2014.
 15. Demir, Nihat; Melek, Mehmet; Doğan, Sekibe Zehra; Kaba, Sultan;  Tuncer, Oguz. Duplication Cysts of the Cecum and Duodenum in an Infant: A Rare Case Report. (Yenidoğanda çekum ve duodenumda duplikasyon kistleri: Nadir bir olgu) The New Journal Of Medicine (Yeni Tıp Dergisi); 2014, 31:137-139.